สำนักจเร กอ.รมน. ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่

วันที 11 ม.ค.61  พล.ต. ภูมิชาย นิลกำแหง ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ โดยมี นายพุฒิพงษ์  ศิริมาตย์ รอง ผวจ. เชียงใหม่/รอง  ผอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่านพบเรือน)   พล.ต.กรีพล  อุทิตสาร  รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) และคณะ ให้การต้อนรับ...

สำนักจเร กอ.รมน. ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 ม.ค.61 พล.ต. ภูมิชาย นิลกำแหง ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธ์รัตน์ ผวจ.ลำพูน/ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน พ.อ. โรมรัน  ชูก้าน รอง  ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน (ฝ่านทหาร) และคณะให้การต้อนรับ...

สำนักจเร กอ.รมน. ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง

วันที 9 ม.ค.61  พล.ต. ภูมิชาย นิลกำแหง ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง/ ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) และคณะ...

การประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน 8 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.ชานนท์ ใช้สง่า รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน โดยมี พล.ต.ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติภัยความมั่นคงด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม 322 ชั้น...

การประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน 8 มกราคม 2561 ของ ศตส.กอ.รมน.

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. พล.ท.บรรพต พูลเพียร ผอ.ศตส.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติภัยความมั่นคงด้านต่างๆ โดยมี พล.ต.ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. พ.อ.ณัฐกฤษฏ์ บุญมาก หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. และ พ.อ.ประวีร์ ชินวงศ์พรหม หน.สผป.ศตส.กอ.รมน....

การประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2561

กอ.รมน. เน้นทุกหน่วยขับเคลื่อนงานตามนโยบายประชารัฐ สร้างชุมชนปลอดยาเสพติด และสร้างเครือข่ายด้านการข่าวให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วย พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า วันนี้ (5 ม.ค.61) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2561 วาระพิเศษ โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ...

การประชุม ศบข.กอ.รมน. ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2561

วันพุธที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 13:30 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน./ประธาน กบข.รมน./ผอ.ศบข.กอ.รมน. เป็นประธาน การประชุม ศบข.กอ.รมน. พร้อมให้แนวนโยบายในการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยมี พล.ท.บรรพต พูลเพียร ผอ.ศตส.กอ.รมน. หน.ฝลก.ศบข.กอ.รมน. เป็นรองประธาน การประชุม...

พิธีอำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รอง ผอ.รมน./ผบ.ทบ. มาเป็นประธานในพิธีอำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน/เสธ.ทบ. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ได้อ่านสารอวยพรปีใหม่ ของพลเอก ประยุทธ์...

ศปป.๓ กอ.รมน. จัดทำหลักสูตรประกอบโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันจันทร์ที่  17 ธ.ค.61  เวลา 13.30 น.  ศปป.3 กอ.รมน.  ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำหลักสูตรประกอบโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ สำหรับข้าราชการของ กอ.รมน.จังหวัด (ครู ก.) และหลักสูตรประกอบโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนด้านภัยคุกคามไซเบอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ สำหรับผู้นำชุมชน ประชาชน และภาคเอกชน (ครู ข.) ณ...
X