การประชุม ศบข.กอ.รมน. ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2561

วันพุธที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 13:30 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน./ประธาน กบข.รมน./ผอ.ศบข.กอ.รมน. เป็นประธาน การประชุม ศบข.กอ.รมน. พร้อมให้แนวนโยบายในการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยมี พล.ท.บรรพต พูลเพียร ผอ.ศตส.กอ.รมน. หน.ฝลก.ศบข.กอ.รมน. เป็นรองประธาน การประชุม...

พิธีอำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รอง ผอ.รมน./ผบ.ทบ. มาเป็นประธานในพิธีอำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน/เสธ.ทบ. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ได้อ่านสารอวยพรปีใหม่ ของพลเอก ประยุทธ์...

ศปป.๓ กอ.รมน. จัดทำหลักสูตรประกอบโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันจันทร์ที่  17 ธ.ค.61  เวลา 13.30 น.  ศปป.3 กอ.รมน.  ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำหลักสูตรประกอบโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ สำหรับข้าราชการของ กอ.รมน.จังหวัด (ครู ก.) และหลักสูตรประกอบโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนด้านภัยคุกคามไซเบอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ สำหรับผู้นำชุมชน ประชาชน และภาคเอกชน (ครู ข.) ณ...
X