กิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ปลูกผักสวนครัว และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผักในชุมชน

เมื่อ 29 พ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วย พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา จัดกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก แลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก ร่วมใจ๋ฮอมฮัก ปลูกผักกินเอง” ณ หมู่บ้าน ดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นคลังอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชน...

ให้กำลังใจชาวประมง อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี หลังรื้อถอนคอกหอยของกลุ่มนายทุน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าทำประมง สู้วิกฤติโควิด 19

มทน.4 ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ และพบปะให้กำลังใจชาวประมง อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี หลังรื้อถอนคอกหอยของกลุ่มนายทุน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าทำประมง สู้วิกฤติโควิด 19 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมด่านศุลการกรบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 ร่วมกับ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,...

ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 พื้นที่ จ.นราธิวาส

✅ วันนี้ (27 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ...

โครงการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี เมื่อ 220830-1500 พ.ค.63 พ.อ.วิทยา สุวรรณดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดชลบุรี(ท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการมวลชนและชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในโครงการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในเขต อ.พานทอง ณ วัดหนองตำลึง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดยจัดรถครัวสนาม มทบ.14 ประกอบอาหารมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายประชาชน จำนวน 500...

กอ.รมน.ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด ร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวประชาชนผู้มารับแจกอาหาร น้ำดื่ม

วันที่ 19 พ.ค.63  กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ได้จัด จนท.ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เช่น พมจ. สสจ. สัสดี  ประกันสังคม  สถิติ  ทางหลวงชนบท  วธ.นครราชสีมา ป้องกันควบคุมโรคที่ 9  และ ขนส่ง จว.นครราชสีมา ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวประชาชนผู้มารับแจกอาหาร น้ำดื่ม เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม(social distancing) ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย...

โครงการ “รับอาหารฟรีครับ”

เมื่อ 18 พ.ค.63 เวลา 11.00 น. น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ตราด(ท.) ร่วมจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ในพื้นที่จังหวัดตราด ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยมี นางณฐิกา ปิตะนีละบุตร...

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19

กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา วันที่ 14 พ.ค. 63 เวลา 09.30-1300 น. ชุดชุมชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 ณ บริเวณชุมชนวัดเลียบ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครราชสีมา ร่วมกับ มทบ.21 โดยอำนวยความสะดวกการจัดระยะห่างทางสังคมของประชาชนในการรับข้าวกล่องและน้ำดื่ม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

สบค.กอ.รมน. มอบสติกเกอร์คัดกรองอุณหภูมิจำนวน 50,000 ดวงเพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองอุณหภูมิต้านภัยโรค COVID-19 ของ กอ.รมน.

เมื่อศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 1000พล.ต. อนุชา  สังฆสุวรรณ รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (1) เป็นผู้แทน สบค.กอ.รมน. มอบสติกเกอร์คัดกรองอุณหภูมิจำนวน 50,000 ดวง ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ให้กับ สกบ.กอ.รมน. เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองอุณหภูมิต้านภัยโรค COVID-19 ของ กอ.รมน. ณ...

กำลังพล ศปป ๕ กอ.รมน. ร่วมส่งกำลังใจ ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยร่วมส่งไปรษณียบัตรตามโครงการ ” ส่งฟรีด้วยใจ ส่งความห่วงใยสู้ภัย COVID-19...

กำลังพล ศปป ๕ กอ.รมน. ร่วมส่งกำลังใจ ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยร่วมส่งไปรษณียบัตรตามโครงการ " ส่งฟรีด้วยใจ ส่งความห่วงใยสู้ภัย COVID-19 " ของไปรษณียไทย

พล.อ. วุฒิไกร คล้ายวงษ์ (จเร กอ.รมน.) เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อ 13 มี.ค. 63 พล.อ. วุฒิไกร  คล้ายวงษ์  (จเร กอ.รมน.) เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 1 จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมกิจภารกิจและการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยหลักสูตร สวปอ.มส....
X