การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 8/2562

  วันนี้ (21 ส.ค. 62) เวลา 09.30 น. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 8/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค...

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสื่อ กอ.รมน.

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสื่อ กอ.รมน.

การประชุม หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2562

วันนี้ (23 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 7/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค...

สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 26 มิ.ย. 62 พล.ต. ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด ส.ฏ. โดยมี นาย ประเวศ  ไทยประยูร รอง ผวจ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฏ. (...

กอ.รมน.จังหวัดแพร่​ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาศตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 เวลา​ 16.30​น.นาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผอ.รมน.จังหวัดแพร่​ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาศตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท.) และหัวหน้าส่วนราชการ...

สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร

วันที่ 25 มิ.ย. 62 พล.ต. ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด ช.พ. โดยมี  พ.อ. จำรัส  สังขะวร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ. ( ท....
X