กอ.รมน.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างสามัคคี ปรองดอง (สานเสวนา) ประจำปี 62

129

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 เวลา 17:00 น. พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างสามัคคี ปรองดอง (สานเสวนา) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เป็นการจัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองในระดับ อำเภอ และระดับตำบล
เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องต่างๆ เนื้อหาของกิจกรรมประกอบด้วย
เรื่องสัญญาประชาคมหรือความเห็นร่วมเพื่อาสตร์พระราชามาสู่การดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน
#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.