จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับประชาชนและจิตอาสา จัดกิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บริเวณลานวัดหัวเมือง ม.๒

97

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อ.หนองฉางฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นางสาวทัศณา มาขำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารการปกครอง เป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ มีประชาชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่ อ.หนองฉาง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน ณ บริเวณลานวัดหัวเมือง ม.๒ ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง
#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.