มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เร่งสำรวจความเสียหายจากผลกระทบของ พายุโซนร้อน “ปาบึก” พร้อมส่งทหารช่างเข้าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน

334

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 เวลา17.00 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4 และ คณะ บินขึ้นสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ติดชายฝั่งใน จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ อ.เมือง, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.เชียรใหญ่, อ.หัวไทร และ อ.ปากพนัง เพื่อสำรวจความเสียหายและประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือ

มทภ. 4 / ผอ.รมน. พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย รับฟังบรรยายสรุปจาก กองอำนวยการร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ของทั้ง 2 อำเภอคือ อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุในพื้นที่ ซอยแม่ลิ้นจี่ หมู่ที่ 6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดย มทภ.4 ได้พูดคุยให้กำลังใจและสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ และยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในทุกพื้นที่ให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุด

สำหรับแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” นั้น กองทัพภาคที่ 4 มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย และส่งทหารช่างเข้าทำการซ่อม สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งหากพื้นที่ไหนพบเจอความเสียหาย ก็ให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที และพื้นที่ไหนที่มีความเสียหายมากจะยกกำลังไปเสริมเพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซมฟื้นฟู หวังเพียงให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด
#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.
Cr. ข่าวกองทัพภาคที่ 4