กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ อ.บางเสาธง ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

135

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ จนท.อุตสาหกรรมจังหวัด, จนท.ตร.สภ.บางเสาธง ฝ่ายปกครอง อ.บางเสาธง เข้าตรวจโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ อ.บางเสาธง ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 5 โรงงาน

  1. เมื่อเวลา 10.00 น. ตรวจสอบ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด 30/11 ม.11 ซ.วัดบางเสาธง ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง ปรากฏว่า บริษัทเลิกใช้งานหม้อไอน้ำประมาณ 5-6 ปีแล้ว และสภาพของหม้อน้ำไม่สามารถใช้งานได้
  2.  เมื่อเวลา 10.30 น. ตรวจสอบ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 86 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง ปรากฏว่า บริษัทหยุดประกอบกิจการในวันอาทิตย์ จึงไม่สามารถเข้าตรวจได้
  3. เมื่อเวลา 11.00 น. ตรวจสอบ ไทยยูรีเทน พลาสติก จำกัด 76 ม.7 ซ.ธรรมศิริ ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง ปรากฏว่าเรียบร้อยดี
  4. เมื่อเวลา 11.30 น. ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดโคเคน 154 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง ปรากฏหยุดประกอบกิจการในวันอาทิตย์จึงไม่สามารถเข้าตรวจได้
  5. เมื่อเวลา 12.00 น. ตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เท็กซ์ไท์ จำกัด 98 ม.1 ซ.จงเจริญ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง ผลการตรวจเรียบร้อยดี

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.
#ฝุ่นละออง PM 2.5