จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณริมถนน และกำจัด เก็บผักตบชวาในคลองโคนอน

169

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.62 เวลา 08.00 น.นายวัชรเดช เกียรติชานน นอภ.บางกรวยพร้อมนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก เทศบาลตำบลปลายบาง ปลัด อ.บางกรวย กอ.รมน.จังหวัด นนทบุรี, ร้อย.รส.ปตอ.1 พัน.5, ทหารกรมสัตว์ทหารบก กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ครู, นักเรียน, โรงเรียนเทศบาลปลายบาง, วัดโคนอน, พนักงานเทศบาลปลายบาง และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดฝุ่นละออง ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ปรับทัศนียภาพบริเวณริมถนน และกำจัด เก็บผักตบชวาในคลองโคนอน เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ตามนโยบายนนทบุรีจังหวัดสะอาด และป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ได้ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน นักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรม และประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียงได้ดำเนินการตามมาตรการ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การรวมกันรักษาความสะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อม การลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.