จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเพชรบุรีปลอดภัย 24ชั่วโมง

141

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.เวลา 09.30 น. นายกอบชัย บุญอรนะ ผวจ.พ.บ./ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี, นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านเเหลม เเละนายวิโรจน์ ศรีนาค นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล เปิดโครงการเพชรบุรี อุ่นใจและเป็นสุข กิจกรรมเพชรบุรีปลอดภัย 24ชั่วโมง ณ พื้นที่ ตำบลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี จำนวน 10หมู่บ้าน ได้แก่
1.บ้านพะเนิน หมู่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย
2.บ้านดอนกลาง หมู่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย
3.บ้านบางแก้ว หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว
4.บ้านร่องใหญ่ หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว
5.บ้านบางอินทร์ หมู่ 8 ตำบลบางขุนไทร
6.บ้านบางขุนไทร หมู่ 2 ตำบลบางขุนไทร
7.บ้านสามัคคี หมู่ 10 ตำบลบ้านแหลม
8.บ้านหนองแก้ว หมู่ 5 ตำบลบางแก้ว
9.บ้านท้องคุ้ง หมู่ 8 ตำบลบ้านเเหลม
10.บ้านบางอินทร์พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบางทะเล
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อ.บ้านเเหลม จ.เพชรบุรี โดยทำการฝึกอบรม ชุด ชรบ.ของแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการฝึกทบทวนเเละให้ความรู้ด้าน วิชาการเเละเทคนิคต่างๆในการปฏิติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้าน เเละตั้งด่านตรวจค้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนให้ช่วงเทศกาลต่างๆ ตามโครงการเพชรบุรีปลอดภัย อุ่นใจและเป็นสุข