วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ

375

#วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ🇹🇭
🔻ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู
📍ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา : ๐๘๐๐
ช่องทางการติดตามข่าวสาร :: http://www.massisoc.isoc.go.th/
(สน.สมท.กอ.รมน.)