กอ.รมน.หนองคาย เข้าสำรวจบ้านราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 25 ก.พ.

285

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 เวลา 06.00 น. กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ ร.ท.อนุศิษฐ์ สายพรม หน.ชุด สปส.กกล.รส.จว.น.ค. พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 นาย เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดวาตภัยในคืนวันที่ 25 ก.พ.62 เวลาประมาณ 23.00-01.00 น. รวมทั้งสิ้น 2 อำเภอ 11 ตำบล 63 หมู่บ้าน 895 หลังคาเรือน ขั้นต้นได้ประสาน ปภ.จังหวัด และ บก.ควบคุม กกล.รส.จ.หนองคาย เข้าช่วยเหลือบ้านราษฎรที่ได้รับความเสียหายต่อไปดังนี้
1. ต.โพนสว่าง จำนวน 305 หลังคาเรือน
2. ต.โพธิ์ชัย จำนวน 2 หลังคาเรือน
3. ต.บ้านเดื่อ จำนวน 2 หลังคาเรือน
4 ต.ค่ายบกหวาน จำนวน 277 หลังคาเรือน
5 ต.วัดธาตุ จำนวน 60 หลังคาเรือน
6 ต.หินโงม จำนวน 140 หลังคาเรือน
7 ต.หาดคำ จำนวน 44 หลังคาเรือน
8 ต.สีกาย จำนวน 61 หลังคาเรือน
9 ต.หนองกอมเกาะ จำนวน 3 หลังคาเรือน
10 ต.พระธาตุบังพวน จำนวน 1 หลังคาเรือน