นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

50

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562