กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง: รายงานการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ จนท.ที่ปฎิบัติหน้าที่ จุดตรวจ 7 วันอันตราย

49

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง/ส่วนประสานงาน /กกล.รส.ประจำจังหวัดพัทลุง : รายงานการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุงดังนี้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จว.พ.ท.(ท.) หัวหน้าคณะทำงานคณะที่ ๕ มอบหมายให้ พ.ต.เกื้อกูล. กล้วยเครือ. หน.ปช.มช.กอ.รมน.จว.พ.ท. เป็นผู้แทนลงติดตาม พร้อมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ จนท.ที่ปฎิบัติหน้าที่ จุดตรวจ 7 วันอันตราย ณ สี่แยกบ้านพูด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จว.พ.ท.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=388138582040177&id=100025321140458