กอ.รมน.จังหวัด สกลนคร เมื่อ 17 เม.ย.62 เวลาประมาณ 1530 ได้พายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่ของ ต.ธาตุนาเวง, ต.ธาตุเชิงชุม,ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร 

233

กอ.รมน.จังหวัด ส.น.
ที่ 62/เม.ย.62

1. เมื่อ 17 เม.ย.62 เวลาประมาณ 1530
ได้พายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่ของ ต.ธาตุนาเวง,
ต.ธาตุเชิงชุม,ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร
จว.ส.น. ทำให้มีฝนตกพายุลมพัดแรงส่งผล
ทำให้ต้นไม้โค่นหัก,ไฟฟ่าดับ,หลังคาบ้าน,โรงรถ
สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ และอื่นๆ เสียหาย
จำนวนมาก เบื้องต้น จนท.ฝ่ายปกครอง,ผู้นำ
ท้องที่ท้องถิ่น,ออกทำการสำรวจความเสียหาย
เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไปแล้ว
นอกจากนี้ จนท.ทหารจาก มทบ.29 ออก
ให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
2. สำหรับรายละเอียดความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และจะรายงานเพื่อทราบต่อไป