ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ปี 62 (ภาควิชาการ)

1129

ผลการสอบคัดเลือก (ภาควิชาการ)

ข้อแนะนำในการทดสอบร่างกาย