กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก ฝุ่นละออง ฟุ้งกระจายและมีการทำงานนอกเวลาส่งเสียงดัง

395

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรีวันที่ 26 เม.ย.62 เวลา13.00 น.ศูนย์ดำรงธรรม อ.บางกรวย ได้รับแจ้งว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก ฝุ่นละออง ฟุ้งกระจายและมีการทำงานนอกเวลาส่งเสียงดัง บริเวณโรงงานผลิต เสาปูนของ บ. ราชพฤกษ์ โปรดักส์ จำกัด ในซอยตาอ๊อด และมีแรงงาน ต่างด้าวจำนวนมาก ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ นางสำราญ ตาดสุวรรณ์ ปลัด อ.บางกรวย​ เจ้าหน้าที่​ศูนย์​ดำรงธรรม​ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ร้อย.รส.ปตอ.1พัน5 ร่วมกับ สาธารณสุข อบต.บางขนุน ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบพบว่า มีรถบรรทุกวิ่งเข้าออก มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากแต่มีใบอนุญาต ทำงานถูกต้อง และ มีใบประกอบกิจการไม่ครบถ้วน ได้แนะนำเจ้าของกิจการ ดังนี้
1.ให้ทำแสลน ป้องกันฝุ่นให้สูงขึ้น แล้วให้ฉีดน้ำบ่อยๆ
2.การทำงานให้เลิกตามเวลา17.00น.หยุดวันอาทิตย์
3.ให้ไปขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติม ตามข้อบัญญัติการควบคุมอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 ที่ อบต.บางขนุน โดยวันที่ 15 พ.ค.62 อบต.บางขนุน จะมาตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขเพืี่อบรรเทาความเดือดรัอนของราษฏรในพื้นที่ เจ้าของกิจการยินยอมทำตามคำแนะนำ

#สำนักงานโฆษก