กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

288

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62,0800 พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ มอบให้ พ.อ.ธงชัย เทียนยุทธ หน.ฝ่ายงานข่าวฯเข้าประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ห้องประชุมดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดฯเป็นประธาน มีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วประชุมประมาณ 50 คน สรุปได้ดังนี้
1) กำหนดการตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ จว.ช.ย.ของ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาและคณะ ตั้งแต่วันที่ 20-23 พ.ค.62
2) กำหนดการ กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ มากระทำพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ วันที่ 22-23 พ.ค.62
3) โครงการจิตอาสาพระราชทานฯระหว่าง 21 -23 พ.ค.62 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ