ขอเชิญตรวจสุขภาพดวงตา และผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ฯ

180

ขอเชิญตรวจสุขภาพดวงตา และผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 62

ลงทะเบียนคัดกรองตั้งแต่  07.00 – 12.00 น.

ณ สโมสรกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) แยกเกียกกาย เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ 034 419517, 081 9298735, 02 2413662

ลงทะเบียนออนไลน์