กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย จัดบรรยาย “งานด้านการข่าว” ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

317

เมื่อ 26 พ.ค.62 เวลา 08.30-10.00 น. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ค. มอบให้ พ.จ.อ.บุญเลิศ ศรีวังคำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”งานด้านการข่าว” ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ร้อย.ตชด.245 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย