กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

104

28 พ.ค. 62 เวลา 0930 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นประธาน ณ โรงเรียนศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จว.ส.ท.