การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

795

วันนี้ (๓๑ พ.ค.๖๒) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและเป็นวันหยุดราชการประจำปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

  • กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ นิมนต์พระจากวัดราชา จำนวน ๑๐ รูป ในเวลา ๐๙.๓๐ น. และ พิธีลงนามถวายพระพร เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมีข้าราชการของ กอ.รมน. และมวลชน กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว จำนวน ๓๐๐ นาย

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง ตามสถานที่และอาคารบ้านเรือน พร้อมทั้งจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒
พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้มีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศโดยการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๑๐ รูป รับบิณฑบาต ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม และจัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม อีกทั้งยังจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ