กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

120

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 060900 มิ.ย.62 เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานกกล.รส.จว.ปข.พื้นที่ อ.เมือง พร้อมด้วย มว.รส.ที่ 1 (อ.เมือง) ร้อย.รส.จว.ป.ข.(ศร.) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไร พื้นที่ หมู่ 5 บ้านดอนทราย ตำบลเกาะหลัก พื้นที่ 17 ไร่ จำนวน 1,200 ต้น โดยมีนายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมพิธี ส่วนราชการ ฉก.จงอางศึก กองบิน 5 กำนัน ผู้ใหญ่ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมประมาณ 250 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ประชาชนได้มีสถานที่ทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมพลังจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม