รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2562

103

วันที่ 25 มิ.ย.62 เวลา1330 พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2562 ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 มีความประสงค์ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือเสนอแนะในการคัดเลือก หรือกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปลูกฟื้นฟูป่า ซึ้ง จนท.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7(นครราชสืมา) ได้สำรวจข้อมูลเบี้ยงต้นพื้นที่ที่เหมาะสมปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 35 แปลง รวมเนื้อที่ 4,890 ไร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูม มีผู้เข้าประชุมจำนวน 45 คน

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.