รองผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 9/รอง ผอ.รมน.จ.ยโสธร​ เยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

785

วันที่ 28 มิ.ย.62 เวลา 09.00-1200 น. พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รองผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 9/รอง ผอ.รมน.จ.ยโสธร​ ร่วมกับ นาย พินิจ คาดพันโน ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล,กำนัน,ผู้นำชุมชนตำบล และพี่น้องในชุมชนให้การต้อนรับในการนี้ผู้ตรวจและคณะได้เยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ทาง ศปป. 1 กอ.รมน. สนับสนุนงบประมาณ และ กอ.รมน.จ.ยโสธร​ เลือกโรงเรียน แห่งนี้เป็นจุดดำเนินโครงการ​ โดยเยี่ยมชมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพหลังจากการศึกษาได้