กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หลุบคา จิตอาสา และชาวบ้านโนศิลา ได้ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

141

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.62 เวลา. 09.00 น. จนท.กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หลุบคา จิตอาสา และชาวบ้านโนศิลา ได้ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสนองแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และถวายพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อป้องกันการซะล้างพังทลายของหน้าดิน ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์. วัดศรีสง่า บ้านโนนศิลา ม.4 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ