ศปป.3 กอ.รมน. ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปี 2562

302

เมื่อวันที่    20   มิ.ย.62      ศปป.3 กอ.รมน.   ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปี 2562  ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 (จว.ร.อ.) โดยมี พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  เป็นประธานในพิธี