รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.

40441

รับสมัครทางเว็บไซต์ https://isoc.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ” ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2562 – 8 ส.ค. 2562 เวลา 16.00 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัครสอบ
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ