กอ.รมน.จ.. ร้อยเอ็ด รายงานติดตาม​ รองนายกรัฐมนตรี​ตรวจเยี่ยมพพืื้นที่่ประสบอุทกภัย​ จ.ร้อยเอ็ด

239

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.62 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รอง นรม./รมว.สธ., พร้อมคณะเดินทาปฎิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด