กอ.รมน.รับมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญ​ กำลังพล​3​จังหวัดชายแดนใต้

147

พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับมอบสิ่งของจาก​ บ.เสริมทรัพย์ทวี และคุณมุจลินท์ วชิรธีระพล ผู้แทน บ.ยูนิเวอร์แซล คอนซัลติ้ง จำกัด โดย บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของกำลังพล ๓ จชต. ทั้งนี้ ผอ.ศปป.๕ ฯ ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ฯ ในการมอบเครื่องดื่มในครั้งนี้