กอ.รมน.จ.อุบลราชธานี​ ได้ประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมืองและอ.วาริน

248

เมื่อวันที่ 24ก.ย.62 1200. พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 (2) และ กอ.รมน.จ.อุบลราชธานี​ ได้ประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมืองและอ.วาริน โดยมีมูลนิธิเท่ากัน จ.สุพรรณบุรี และวัดดานพญานาค อ.นิคมคำสร้อย ได้จัดอาหาร แจกผู้ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าทหารที่ปฏิบัติการช่วยเหลือ