กอ.รมน. มุกดาหารตรวจเข้ม!! จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ ๒

703

กอ.รมน.จังหวัด มุกดาหาร และจนท.ส่วนที่เกี่ยวข้องประจำจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ ๒ ร่วมกับ จนท.ศุลกากร ตม. ร่วมกันตรวจค้นรถยนต์ส่วนบุคคลขาออกรถยนต์ส่วนบุคคลขาเข้า, รถยนต์โดยสารขาเข้า, รถยนต์โดยสารขาออก, ผู้โดยสารขาเข้า, ผู้โดยสารขาออก ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย