กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

391

เมื่อ 18 ต.ค.62, 0900 ชพส.4105 กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ อ.ละอุ่น ทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัดช่องลม เก็บกวาดขยะบริเวณลานวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ วัดช่องลม ม.2 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จังหวัดระนอง