กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่

171

เมื่อ 19 ต.ค.62 เวลา 0900 – 1200 นายสุรเดช อัคราช
ผอ. ทสจ. มุกดาหาร ได้ร่วมกับ นายพรภิรมย์ อุระแสง ผอศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร และประธาน รสทป. (ราษฎรอาสาป้องกันและพิทักษ์ป่า) ต.ดงเย็น ออกตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลง 2 ต.ดงเย็น อ.เมือง จว.มุกดาหาร. ที่ถูกนายทุนบุกรุกเนื้อที่ 3,700 ไร่ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม