พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

50

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พล.ต. วิภูษณะ คล้ายมณี รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.(1) เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล       วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และพิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ