การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของกอ.รมน. 8 พ.ย. 62

566

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของกอ.รมน. ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 – 1200 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

#http://www.betamassisoc.isoc.go.th/?p=15101