5 เช้าเม้าท์ใหญ่ | กอ.รมน. ตอน 12 | กอ.รมน.ส่งมอบบ้านให้ประชาชนในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ | 1 พ.ย.62

309