กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เรียนดีฐานะบ้านยากจน

300

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์รัตน์ มาหนูพันธ์ ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม เข้าพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เรียนดีฐานะบ้านยากจน เด็กชาย อรรธพงษ์ ช้างให้ อายุ 13 ปี เรียนชั้น ม.1 ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านพักคนงาน ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ บิดามีอาชีพรับจ้าง มารดาป่วย น้องสาวเรียนชั้น ป.4 เรียนดี และร่วมกันมอบน้ำดื่ม,รองเท้า,ถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหูโครงการใจถึงใจ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและลดภาระค่าใช้จ่ายต่อไป