โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.

566

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563 เวลา 0930
พ.อ.ณัฐพงศ์ วานิกร รอง ผอ.รมน.อ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.อบรมพัฒนาสัมพันธ์ ประจำปี
พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม กศน. วิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง