กอ.รมน.จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการจัดการความมั่นคงด้านสังคม และ การเมือง

289

ง วันที่ 3 ม.ค.63 เวลา 0900 กอ.รมน.จังหวัดระนอง โดย พ.อ.จำรัส สังขะวร รอง.ผอ.กอ.รมน.จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการจัดการความมั่นคงด้านสังคม และ การเมือง เพื่อให้ความรู้กับผู้นำทัองถิ่นและผู้นำหมูบ้านมีผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสถาเทศบาลตำบลบางนอน ม.3 ต.บางนอน อ.เมือง จังหวัดระนอง