รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1668

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีTCAS รูปแบบที่ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์

                                                   

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการเพชรในตม จะรับนักเรียนจากพื้นที่ห่างไกล เข้ามาศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทุนเรียนฟรี เพื่อให้นิสิต จบออกไปเป็นครูที่บ้านเกิดของตัวเอง👩‍🏫👨‍🏫

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรที่นักเรียนจะเข้าศึกษา คือ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) วิชาเอกการประถมศึกษา

รายละเอียด