ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม

281

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 1300 พล.ท. วิรัตน์  แป้นพงษ์  ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.