พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.5 ร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด่านพรมแดนบูเก๊ะตาให้เป็นระบบและครบวงจร

170

วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.5 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด่านพรมแดนบูเก๊ะตาให้เป็นระบบและครบวงจร ณ ห้องประชุมประสงค์ สุ่นสิริ อาคาร 20 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานการประชุมฯ