กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด

442

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดผ่านหมู่บ้าน จนทำให้บ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก./ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวัฒนาช่างเหลา ส.ส.เขต 2 ขอนแก่น พ.อ. เชาวลิต แสงคำ ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดผ่านหมู่บ้าน จนทำให้บ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก โดยมีจิตอาสาพระราชทาน/จิตอาสาประชาชน เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ณ บ้านเหล่าโพนทอง ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น