กอ.รมน. จังหวัดพะเยา จัดการฝึกอบรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม ปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563 7 มี.ค. 63

659

เมื่อ 7 มี.ค.63, 0900 พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา(ท.) เป็นประธานจัดการฝึกอบรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม ปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.สันต้นตุ้ม ม.3 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อขยายผลความรู้โดยปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ ที่ผ่านการอบรมดูงานมาแล้ว​โดยการให้ความรู้​การแปรรูปผลิตภัณฑ์​ผักเชียง​ดาเป็นชา และการแปรรูปสบู่จากว่านหางจระเข้​ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ผลการอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการแนะนำของปราชญ์​เพื่อความมั่นคงพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริงร่วมกัน ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้กับคนในชุมชนต่อไป​ เป็นการสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่าย