กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 6 มี.ค. 63

436

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดชุดวิทยากร ชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน 211) กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63 เวลา 0830 – 1600 พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด(ท) จัดชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน 211) กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การปฏิบัติงานของรัฐบาล ตามแผนงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1-5 ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสีแก้ว ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสมชาย ยาวะรักษ์ กำนันตำบลสีแก้ว เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 37 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน