กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ลงตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองป้องกันโรค โควิด-19 ด่านตรวจชายแดน จชต.

346

วันที่ 15 มี.ค.63 ที่ ด่านศุลกากรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 ของด่านตรวจชายแดนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตาม สนับสนุนมาตรการป้องกันของรัฐบาล โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายด่านศุลกากรเบตง ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง สาธารณสุขอำเภอเบตง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศมาเลเซีย ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด วันนี้จึงลงมาให้กำลังใจหน่วยงานที่ทำหน้าที่ทุกคน สำคัญคือ มารับฟังแนวทางในการดูแลคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของระบาดตามด่านตรวจชายแดนในพื้นที่ ตลอดจนมารับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อจะได้ช่วยสนับสนุน เสริมในส่วนที่ยังขาดแคลน จากการรับฟังรายงานของหน่วยงานในพื้นที่เบตง ทั้งการคัดกรองและการควบคุมโรค พบว่าได้มีการเตรียมพร้อม ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อรองรับอย่างดี ส่วน กรณี 132 คนไทย ที่เดินทางกลับจากการไปร่วมกิจกรรมศาสนาในประเทศมาเลเซีย ณ ขณะนี้ทั้งตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรค สาธารณสุข ได้เร่งประสานผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ เพื่อติดตามผู้ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้มารายงานตัวเพื่อทำการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สิ่งสำคัญคือการ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจโรคตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกและสามารถดูแลตนเองได้ นอกจากนี้ได้ให้กำลังป้องกันชายแดนเข้ามาช่วยเสริมดูแลตามด่านชายแดนเพื่อช่วยเฝ้าระวังอีกทางหนึ่ง

ด้านนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมควบคุมโรคของจังหวัดยะลาได้ดำเนินการมาโดยตลอด ยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ขอให้ประชาชนได้เชื่อมั่น ในมาตราการควบคุมดูแลและเฝ้าระวัง