กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ส่งมอบสิ่งของอุปกรณ์แก่หน่วยกำลังในพื้นที่ จชต. ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19

403

22 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. ที่ กองบังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้แก่หน่วยกำลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนของหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตลอดจนศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้

พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เล็งเห็นถึงความรุนแรงของเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้สั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ให้ร่วมกับส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่นั้นจะเกิดผลประโยชน์ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดการทวีความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตลอดจนเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ สิ่งของอุปกรณ์ ที่จัดมอบให้แก่หน่วย ประกอบด้วย คลอลีน, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย, ชุดป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคล และสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้เพื่อในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาด
#https://www.isoc5.net/presses/view/286