พสบ.จชต.รุ่น 12 ส่งมอบธารน้ำใจ ร่วมสู้ภัยโควิด -19

230

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี รับ – มอบสิ่งของอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโควิด – 19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 12 ร่วมด้วย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งมอบให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ส่งต่อสิ่งของอุปกรณ์ไปยังประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, สมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 12 เจ้าหน้าที่ และกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วม

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 12 เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นในการป้องกันโรคโควิด – 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะนำสิ่งของอุปกรณ์ที่ได้รับมอบในวันนี้ส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนตลอดถึงเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามจุดประสงค์และความตั้งใจอันดีของสมาชิก พสบ.จชต.รุ่นที่ 12 ทุกท่าน ที่ต้องการส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อประชาชนในช่วงวิกฤตไวรัสแพร่ระบาดเช่นนี้ ทั้งนี้อยากฝากให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบ พรก.ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หยุดอยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ

ทางด้าน นาย สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 12 กล่าวว่า วันนี้สมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 12 ซึ่งถือเป็นรุ่นเดียวกับแม่ทัพภาคที่ 4 มีความตั้งใจในการนำสิ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่งประกอบด้วย เฟสชิล จำนวน 1,000 อัน และ เจลล้างมือ จำนวน 200 ขวด มามอบให้แก่แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อส่งต่อให้กับประชาชน สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นในช่วงที่ไวรัสแพร่ระบาด ที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันตนเอง และสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อในอนาคตได้