ส่งมอบโครงการสานเสวนาและสันทนาการและติดตามประเมินผล รายการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของ ศปป.1 กอ.รมน.

491

รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัดสงขลา (ท.) จัดพิธีส่งมอบโครงการสานเสวนาและสันทนาการและติดตามประเมินผล รายการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของ ศปป.1 กอ.รมน. ให้กับโรงเรียนวัดหัวป่า ณ โรงเรียนวัดหัวป่า ต.บ้านขาว อ.ระโนด จังหวัดสงขลา 15 เม.ย. 63