สบค.กอ.รมน. มอบสติกเกอร์คัดกรองอุณหภูมิจำนวน 50,000 ดวงเพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองอุณหภูมิต้านภัยโรค COVID-19 ของ กอ.รมน.

383

เมื่อศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 1000พล.ต. อนุชา  สังฆสุวรรณ รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (1) เป็นผู้แทน สบค.กอ.รมน. มอบสติกเกอร์คัดกรองอุณหภูมิจำนวน 50,000 ดวง ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ให้กับ สกบ.กอ.รมน. เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองอุณหภูมิต้านภัยโรค COVID-19 ของ กอ.รมน. ณ บริเวณหน้าป้าย กอ.รมน.